Spaliny i smog – zagrożenia, które wiszą w powietrzu

Problem smogu powszechnie kojarzy się raczej z dużymi miastami. Jednak dotyczy również małych miasteczek. Zawieszone w powietrzu zanieczyszczenia negatywnie wpływają na nasze zdrowie – mogą powodować różne choroby. Jakie są możliwe zagrożenia, które wiążą się ze smogiem?

Czym jest smog?

Smog to połączenie zanieczyszczeń i warunków atmosferycznych – powietrze miesza się z dymem i spalinami. Pewnie obserwujesz czasem to zjawisko – wygląda jak wszechobecny przejrzysty dym i nieprzyjemnie pachnie. Brak wiatru czy mgła wpływa na większą koncentrację zanieczyszczeń w powietrzu i jednocześnie na większy smog. A co tak właściwie znajduje się w atmosferze? To zależy od miejsca i pory roku.

Rodzaje smogu

Wyróżnia się dwa główne rodzaje smogu: londyński (siarkowy) i typu Los Angeles (fotochemiczny).

 • Smog londyński (siarkowy)
  Zawiera tlenek azotu, siarki, węgla, pyły i sadzę. Występuje głównie w zimie. Zanieczyszczenia pochodzą zazwyczaj z kominów domów i kamienic. W Polsce spotykany w Krakowie i na Górnym Śląsku. Ma bardzo negatywny wpływ na układ krążenia i układ oddechowy.
 • Smog typu Los Angeles (fotochemiczny)
  Składają się na niego spaliny samochodowe zawierające tlenek azotu, tlenek węgla i węglowodory. W połączeniu ze światłem słonecznym tworzy toksyny, jak np. ozon. Występuje głównie latem. W Polsce jest obecny w Krakowie i Warszawie. Ma zły wpływ na układ oddechowy, podrażnia również oczy.

Problem smogu w Polsce

O smogu mówi się w Polsce stosunkowo od niedawna. Nie oznacza to jednak, że problem wcześniej nie istniał. Obecnie rośnie świadomość tego tematu, z czego można się tylko cieszyć. W przypadku źródeł przemysłowych, w wyniku postępu i regulacji prawnych, poziom zanieczyszczeń będzie malał. Inaczej wygląda sytuacja źródeł domowych, również w małych miasteczkach i na wsiach. Brak ustaw w tym zakresie nie wpływa pozytywnie na poprawę jakości powietrza.

Smog – zagrożenia, jakie ze sobą niesie

Długotrwałe przebywanie w miejscach, na którym występuje podwyższone stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu może mieć wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia. Smog przyczynia się do powstawania:

 • alergii,
 • astmy,
 • cukrzycy,
 • demencji,
 • nieżytu płuc i oskrzeli,
 • stanów depresyjnych.

Regularne wdychanie zanieczyszczonego powietrza może również być przyczyną chorób i dysfunkcji płuc, układu odpornościowego, a nawet narządów rozrodczych. Udowodniono, że smog jest szczególnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży i negatywnie wpływa na płód. Dziecko zaraz po narodzinach może mieć kłopoty ze zdrowiem, zaburzenia rozwojowe i niższy iloraz inteligencji.

Życie na terenach stale objętych problemem smogu powoduje również wzrost ryzyka:

 • zawału i udaru mózgu,
 • niedotlenienia serca,
 • chorób serca i układu krążenia,
 • zachowania na nowotwór, szczególnie płuc.

To tylko część zagrożeń, jakie niesie ze sobą smog i spaliny. Uważaj na siebie i swoją rodzinę – jeśli mieszkasz na terenach z wysokim stężeniem szkodliwych substancji w powietrzu, ogranicz do minimum przebywanie poza domem (szczególnie kiedy występuje alter smogowy).

Pamiętaj też, że nie ma czegoś takiego, jak bezpieczny poziom smogu. Smog zawsze jest niepożądanym zjawiskiem, które najlepiej, jeśli w ogóle nie będzie występować. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakładaj maskę z filtrami, a po przyjściu do domu dokładnie umyj odsłonięte części ciała. W aucie nie otwieraj szyb, w domu zamknij okna. W miarę możliwości staraj się jak najczęściej przebywać poza miastem, na terenach gdzie powietrze jest świeższe.

Powiązane artykuły

Tags: ,